Reisestøtte

Askøy Badmintonklubb


Retningslinjer for søknad om reisestøtte:


De spillerne i klubben som skal delta på turneringer utenom de lokale, skal lage en oversikt over disse når terminlisten for kommende sesong er klar.  Denne oversikten skal sendes styret innen 14. juni årlig. Styret avgjør da, i samarbeid med Sportskomiteen, hvilke turneringer det innvilges reisestøtte til på bakgrunn av følgende kriterier:


Kriterier for reisestøtte toppidrett:

•Uttak på NBF’s Talentteam


Kriterier for reisestøtte bredde:

•Stabilt treningsfremmøte

•Deltagelse på lokale turneringer


Styret avgjør reisestøttens størrelse.


Budsjettert reisestøtte er fordelt på toppidrett og bredde.  Søknader som kommer inn etter 14. juni, blir vurdert ved årets slutt.


Det skal leveres reiseregning til kasserer etter hver turnering det er innvilget reisestøtte til. Det forutsettes at rimeligste reisemåte benyttes.


Tilbakemelding om innvilget reisestøtte, skal gis søkeren innen 21. juni.Adresse :

Askøyhallene KF

Postboks 311

5323 Kleppestø


Konto: 3628.55.11261

Org: 984 617 445


Epost:

post@askoybadmintonklubb.no