Klubben

Askøy Badmintonklubb

Kontingent:

Enkelt medlemskap:                             kr.  1600,-   + NBF-avgift

Familiemedlemskap***:   

Medlem nr 1:                                         kr.  1600,-   + NBF-avgift

Medlem nr 2:                                         kr.  1000,-   + NBF-avgift

Medlem nr 3:                                         kr.    600,-   + NBF-avgift

Maksimal kontingent for en familie:       kr.  3200,-  eksklusiv NBF-avgifter

Lisens til Norges Badmintonfurbund      kr  150,- pr år


Spillerne betaler også for forbruk av baller:

Fjærball junior 1 / senior / trim           kr. 700,- pr. år

Fjærball ungdom / junior 2                 kr. 400,- pr. år

Plastball kr.  50,- pr. år

*** Familiemedlemsskapsrabatten er forbeholdt de som har barn under 20 år som også er medlemmer i klubben.


Barneidrett:

Klubben følger reglene for barneidrett som gitt av Norges Idrettsforbund og anbefalinger for praksis gitt av Norges Badmintonforbund.


Vedtekter:


Adresse :

Askøyhallene KF

Postboks 311

5323 Kleppestø


Konto: 3628.55.11261

Org: 984 617 445


Epost:

post@askoybadmintonklubb.no