Klubben

Kontigent:

Enkelt medlemskap:                        kr.  1600,-   + NBF avgift

Familie medlemskap:   

Medlem nr 1:                                    kr.  1600,-   + NBF avgift

Medlem nr 2:                                    kr.  1000,-   + NBF avgift

Medlem nr 3:                                    kr.    600,-   + NBF avgift

Maksimal kontigent for en familie:    kr.  3200,-  eksklusiv NBF avgifter

Lisens til Norges Badmintonfurbund kr  150,- pr år

Spillerne betaler også for forbruk av baller:

Fjærball kr. 500,- pr. år

Plastball kr.  50,- pr. år


Barneidrett:

Klubben følger reglene for barneidrett som gitt av Norges Idrettsforbund og anbefalinger for praksis gitt av Norges Badmintonforbund.


Vedtekter:


Adresse :

Askøyhallene KF

Postboks 311

5323 Kleppestø


Konto: 3628.55.11261

Org: 984 617 445


Epost:

Post@askoybadmintonklubb.no
Askøy Badmintonklubb