Hjem

 

Velkommen til Askøy Badmintonklubb. Klubben holder til i Askøy Forum på Ravnanger og har faste treninger 3 ganger i uken. Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen til ny sesong med badminton.

 

 

Innkalling til årsmøte i Askøy Badmintonklubb 2018

 

Tid: Onsdag 14. mars 2018 kl. 1900

Sted:Forum Barnehage

 

 

SAKSLISTE:

 

Sak 1:Konstituering av årsmøte

-Godkjenning av stemmeberettigede representanter

-Godkjenning av innkalling

-Godkjenning av saksliste

-Valg av møteleder

-Valg av referent

-Valg av to personer til å godkjenne protokollen

 

 

Sak 2:Behandling av årsmelding for 2017

Forslag til vedtak: Årsberetningen vedtas med de eventuelle endringer som fremkommer i årsmøtet.

 

Sak 3:Behandling av klubbens regnskap i revidert stand.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner det reviderte regnskapet.

 

Sak 4:Behandling av forslag og saker.

Ingen saker har kommet styret i hende før fristen.

 

Sak 5:Fastsetting av medlemskontingent

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar satser for medlemskontingent i henhold til foreliggende

forslag.

 

Sak 6:Behandling av klubbens budsjett for 2018

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar det foreslåtte budsjett

 

Sak 7: Valg

 

 

 

 

 

 

Adresse :

Askøyhallene KF

Postboks 311

5323 Kleppestø

 

Konto: 3628.55.11261

Org: 984 617 445

 

Epost:

Post@askoybadmintonklubb.no

 

Sportskomiteen:

sportskomiteen@askoybadmintonklubb.no

 

Askøy Badmintonklubb